Zorgplicht voor de zzp’er gaat verder dan u dacht

By 4 augustus 2012december 8th, 2020Nieuws

Werkt u veel met zzp’ers, dan is het raadzaam de polis van uw aansprakelijkheidsverzekering nog eens goed te checken op de dekkingsgraad. Onlangs bepaalde de Hoge Raad namelijk dat er een zorgplicht is voor zzp’ers die schade lijden tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Het moet dan wel gaan om werk dat valt binnen de kernactiviteit van uw bedrijf.

Veiligheidsmaatregelen wettelijk verplicht
Een werkgever is wettelijk verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om zo te voorkomen dat zijn werknemers een bedrijfsongeval krijgen. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat deze plicht ook geldt voor zzp’ers die worden ingehuurd om kernactiviteiten uit te voeren binnen een bedrijf. De Hoge Raad noemt dit ‘werkzaamheden die feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren’.

Waar moet u aan denken bij beroeps- of bedrijfsuitoefening? Stel u bent bouwondernemer, dan geldt de aansprakelijkheid wanneer u een freelance metselaar zou inhuren, maar niet voor een cateraar om de dagelijkse lunch te verzorgen van uw mensen. Het inhuren van een zelfstandig kok door een restaurant hoort weer wel tot het beroep of bedrijf van de opdrachtgever.

Tip
Zorg ervoor dat uw zzp‘ers goed op de hoogte zijn van uw veiligheidsvoorschriften en neem de naleving van deze voorschriften op in het contract. Dat werkt in uw voordeel wanneer een eventuele schadeclaim voor de rechter wordt uitgevochten.

Vergelijkbare positie
De rechtszaak die diende voor de Hoge Raad werd aangespannen door een zelfstandig machinewerker die op de werkvloer van het bedrijf arbeidsongeschikt raakte door een bedrijfsongeval en zelf geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Hij sprak zijn opdrachtgever vervolgens aan op vergoeding van de schade.

Hoe ver reikt uw zorgplicht?
De Hoge Raad heeft in deze zaak ook uitspraak gedaan over de reikwijdte van de zorgplicht voor de werkgever. De raad redeneert dat een zzp’er en een vaste werknemer in een vergelijkbare positie dezelfde bescherming moeten krijgen van de opdrachtgever. Voorwaarde is wel dat de zzp’er sterk afhankelijk is van de veiligheidsmaatregelen van degene voor wie hij de werkzaamheden verricht. De aansprakelijkheid hangt in dit geval dus sterk van de omstandigheden af.