Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2022 nog maximaal € 6.310 (in 2021 maximaal € 6.670). De afbouw vindt plaats in stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. Daarna daalt de aftrek met € 110 per jaar, zodat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt. Je komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als je:

  • jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
  • tenminste 1.225 uren én
  • 50% van je totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor jouw onderneming besteedt.

Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op 50% van de aftrek.

 Tip

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je aannemelijk kunnen maken dat je aan het urencriterium hebt voldaan. Zorg dus dat je regelmatig een urenspecificatie bijhoudt van de werkzaamheden voor jouw onderneming.

Minder ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is ook in 2022 verder beperkt als je inkomen in de hoogste belastingschijf wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog maar aftrekbaar tegen 40%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%.

Bron: Fiscount