Skip to main content

Wist je dat subsidie praktijk leren uw organisatie veel geld kan besparen?

Een leerling kan scholing volgen in de praktijk, als uw onderneming een erkend leerbedrijf is. Hij maakt op deze manier kennis met het vak in de praktijk. Uw organisatie komt dan in aanmerking voor de subsidie praktijkleren.

Als u investeert in het opleiden van nieuw talent dan staat daar een subsidie tegenover voor het in de praktijk begeleiden van een leerling; subsidie praktijk leren. Er zijn 4 onderwijscategorieën: vmbo, mbo, hbo, promovendi/ toio’s.

Uw onderneming kan maximaal € 2.700 aan subsidie hiervoor ontvangen.

Extra subsidie speciale sectoren
Staat uw onderneming geregistreerd onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie? Dan komt u in aanmerking voor extra subsidie. Erkende leerbedrijven in deze sectoren kunnen een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL-leerplek aanbieden aan een mbo’er.

Erkenning leerbedrijf

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het van belang dat uw onderneming een erkend leerbedrijf is. Daarvoor moet u een erkenning aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs de SBB. Zij bepalen of uw organisatie deze erkenning krijgt. Deze erkenning is 4 jaar geldig.

Voorwaarden erkenning:

  • Uw organisatie is een goede en veilige plek om te leren
  • Mbo-leerling moet kennismaken met de werkzaamheden en werkprocessen van het beroep waar hij voor wordt opgeleid.
  • Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig en deze wordt toegewezen aan de student. Hij of zij is in staat de vakkennis en vaardigheden over te dragen aan de student. En begeleidt en beoordeelt de student tijdens zijn praktijkperiode.
  • U bent bereid om samen te werken met het SBB en de onderwijsinstelling van de student. U levert bepaalde informatie op waarom gevraagd wordt.
  • Uw organisatie wordt opgenomen in een register van leerbedrijven. Hiermee gaat u dan akkoord.

Het begeleiden van studenten hoeft geen volledig studiejaar te duren. De hoogte van het subsidiebedrag hangt samen met het aantal weken van begeleiding.

Subsidie aanvragen?
De subsidie voor praktijkleren kunt u aanvragen van 2 juni tot en met 15 september, als de begeleiding is afgelopen. Er gelden verschillende voorwaarden, lees deze hier.

De aanvraag kunt u doen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland https://www.rvo.nl

Een onderneming hoort binnen 13 weken na sluitingsdatum van de aanvraagperiode of en hoeveel subsidie ontvangt. Vervolgens wordt de subsidie binnen twee weken na de toekenning betaald.

Let op! Uw administratie moet up-to-date zijn
Om recht te hebben op het subsidie bedrag, is het van belang dat uw administratie goed is bijgehouden. U moet uw administratie tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie praktijk leren is aangevraagd bewaren. Bij een controle moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

  • Een ondertekende overeenkomst door alle partijen. Waar vermeld is hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten en kwalificaties zijn behaald.
  • Aanwezigheidsregistratie van de student bij het praktijk.
  • Administratie waaruit blijft dat de begeleiding heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld tussentijdse gesprekken, evaluatieverslagen.

Bedrijf gesloten door de coronamaatregelen, en nu?
Heeft u uw organisatie (gedwongen) moeten sluiten door de coronamaatregelen of kon u de praktijkondersteuning niet verantwoord voorzetten door deze maatregelen? Dan zullen deze uren/weken niet in mindering worden gebracht op de subsidie. Dit heeft het kabinet bekend gemaakt.

Heeft u vragen over de subsidie praktijkleren? Neem dan contact op met Van Bergen Ondernemerszaken.

Bron: Salaris Rendement