Wijzigingen in LKV en LIV in de komende jaren

Voor de komende jaren staan er diverse wijzigingen voor de loonkostenvoordelen (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV op stapel. De jeugd-LIV eindigt zelfs al per 2024.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft twee tegemoetkomingen voor werkgevers ingevoerd: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV). Het is mogelijk om een LKV te ontvangen als werkgever voor de volgende groepen werknemers: uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten, herplaatste arbeidsgehandicapten en werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Daling bovengrens uurlooncriterium LIV
Per 1 januari 2024 daalt de bovengrens van het uurlooncriterium van 125% naar 140% van het wettelijk minimumloon (WML). Tot en met 2023 is één van de voorwaarden van het LIV dat het gemiddeld uurloon over een kalenderjaar tussen de 100% en 125% ligt. Per 1 januari 2025 komt er dan een einde aan het LIV. Per 1 januari 2024 eindigt het Jeugd-LIV.

Wijzigingen in LKV’s per 2026
Er zijn ook een aantal wijzigingen voor de LKV’s voor ogen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

  • Het LKV werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden moet structureel beschikbaar worden. Dit maakt dan een einde aan de maximale toepassingsperiode van drie jaar die nu geldt.
  • Voor uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten en herplaatste arbeidsgehandicapten wordt het mogelijk om de resterende duur van een LKV bij een wisseling van werkgever mee te nemen naar de nieuwe werkgever. Nu stopt het LKV in deze situaties en kan er vaak geen nieuwe worden aangevraagd.
  • Werknemers van 56 jaar en ouder kunnen straks in alle gevallen de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV. Nu is dat in sommige gevallen de gemeente.
  • De voorwaarden van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer worden aangepast, zodat werkgevers vaker recht hebben op dit loonkostenvoordeel.

Voor het LKV 56 en ouder wordt in 2025 (uitbetaling in 2026) de hoogte van de tegemoetkoming verlaagd en per 2026 eindigt dit LKV. Omdat de regering flink moest bezuinigen, werd dat aanleiding om deze tegemoetkoming te schrappen.

Bron: Rendement