Wijzigingen in de schenkingsvrijstellingen

In 2021 werden de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor kinderen en de vrijstelling voor overige verkrijgers verhoogd met € 1.000. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen (na inflatiecorrectie) bedroeg daardoor € 6.604 en die voor de overige verkrijgers € 3.244. Deze verhogingen gelden niet in 2022. De vrijstelling voor schenkingen aan overige verkrijgers is vastgesteld op € 2.274. De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor kinderen bedraagt dit jaar € 5.677. De kinderen hoeven in dit geval geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Als je meer schenkt, moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten jouw kinderen uiterlijk vóór 1 maart 2022 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend.

Eenmalig vrijgesteld schenken aan je kinderen
Naast de jaarlijkse schenking kan je jouw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze eenmalige schenking bedraagt € 27.231. Daarnaast kan je aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde vrijgestelde schenking doen van € 56.724. Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor een dure studie. Voor deze schenking is een notariële schenkingsakte nodig. Tot slot kan je jouw kinderen een eenmalige vrijgestelde schenking voor de eigen woning doen van maximaal € 106.671. Je mag deze vrijgestelde schenking ook spreiden over drie aaneensluitende kalenderjaren.

Let op
In het coalitieakkoord tussen de regeringspartijen is afgesproken dat de eenmalige vrijgestelde schenking voor de eigen woning wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Houd hiermee rekening als je nog van deze schenkingsvrijstelling gebruik wilt maken.

Bron: Fiscount