Skip to main content

Wijzigingen in de salarisadministratie 2015

By 6 januari 2015december 8th, 2020Nieuws

Vanaf 1 januari 2015 vinden er een aantal wijzigingen plaats die voor uw personeels- en salarisadministratie van groot belang zijn, namelijk:
A. De wet Werk en Zekerheid
B. De Werkkostenregeling

Hieronder zullen wij deze onderwerpen nader toelichten.

A. Wet Werk en Zekerheid

 1. De nieuwe werknemer moet tijdig horen of er wordt voortgezet (aanzeggen)
  U moet voor alle arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer een maand van tevoren schriftelijk (kan ook zijn per e-mail) aankondigen of deze overeenkomst verlengd wordt en onder welke voorwaarden er verlenging plaatsvindt.
  Bij niet of niet tijdig aanzeggen is een boete verschuldigd die maximaal oploopt tot een maandsalaris (de overeenkomst eindigt overigens wel). Deze regeling gaat gelden voor arbeidsovereenkomsten die aflopen op of na 1 februari 2015.
 2. Geen proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van een halfjaar
  Krijgt een werknemer een arbeidsovereenkomst van een halfjaar of korter, dan mag hier straks geen proeftijd meer in staan, ook al laat de (bestaande) CAO een proeftijd toe voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd toe.
 3. Geen concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst
  Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag straks in principe geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. Dit kan alleen nog als in het arbeidsovereenkomst expliciet wordt aangegeven waarom het in dit specifieke geval nodig is om toch een concurrentiebeding op te nemen. Vooralsnog wordt een relatiebeding ook als een concurrentiebeding beschouwd en het is dus ook niet mogelijk deze op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een geheimhoudingsbeding mag wel worden bedongen.

B. Werkkostenregeling
Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht.

Algemeen
Binnen de WKR kunt u in 2015 maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gebruik te maken van de zogenoemde gerichte vrijstellingen. Voor meer informatie over de WKR verwijzen wij naar onze presentatie van eind 2012 en de site van de belastingdienst

WKR is een “regeling op maat”!
Zo vallen onder de vrije ruimte: bijvoorbeeld kerstpakketten, personeelsfeest buiten de werkplek, vakbondscontributie etc. Maar ook bijvoorbeeld parkeervergoedingen, maaltijden, telefoon- en/of internetvergoedingen kunnen onder de vrije ruimte vallen, afhankelijk van de situatie in uw onderneming.
Aan de hand van niet alleen de salarisadministratie maar ook uw financiële administratie moet u dus inventariseren welke onderdelen tot de vrije ruimte behoren. Zo kunt u bepalen in hoeverre u uw vrije ruimte overschrijdt en u eind 2015 80% eindheffing dient te betalen.
Uiteraard kunnen wij samen met u deze inventarisatie maken om zo uw beleid voor 2015 te bepalen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact op te nemen met Chantal van Kempen.
Ook voor meer informatie over de inhoud van de werkkostenregeling en de wet Werk en Zekerheid kunt u bij haar terecht.

Wij wensen u goede feestdagen en een zeer voorspoedig 2015!

Met vriendelijke groet,
Salarisadministratie van Bergen cs.

P.S.:

 1. De werknemers van de salarisadministratie zijn 24 december 2014, 31 december 2014 en 2 januari 2015 vrij!
 2. Wij adviseren u in de maand januari 2015 voorschotten aan uw werknemers uit te betalen. In verband met aanpassingen in de salarissoftware ontvangt u de loonstroken over de maanden januari en februari 2015 in de loop van de maand februari. Onze excuses voor het ongemak.