Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling

By 14 oktober 2014december 8th, 2020Nieuws

De werkkostenregeling zal op een aantal punten eenvoudiger worden. Begin juli zijn vijf maatregelen aangekondigd om de werkkostenregeling te verbeteren. Welke deze zijn, leest u hieronder.

Let op!
Volgend jaar kunt u niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling, houd dan rekening met enkele maanden voorbereidingstijd.

1. Introductie van het noodzakelijkheidscriterium
Er wordt een nieuw criterium geïntroduceerd in de werkkostenregeling: het noodzakelijkheidscriterium. Dit criterium houdt in dat wanneer u als werkgever een bepaalde voorziening noodzakelijk acht voor het werk, u deze gewoon kunt verstrekken zonder rekening te houden met het privévoordeel van de werknemer. Voorlopig gaat het noodzakelijkheidscriterium alleen gelden voor gereedschappen, computers (tablets), mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

Tip:
Heeft uw werknemer voor het werk bijvoorbeeld een iPad nodig, dan kunt u deze volgend jaar belastingvrij verstrekken. Nu moet u nog rekening houden met een zakelijk gebruik van meer dan 90%. Met de komst van het noodzakelijkheidscriterium voor dergelijke apparatuur komt deze ‘zakelijke gebruikseis’ te vervallen. Uiteraard moet de iPad wel noodzakelijk zijn voor het werk!

2. Jaarlijks afrekenen
Vanaf volgend jaar is het niet meer nodig om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. U hoeft dan nog maar één keer per jaar vast te stellen wat u aan belasting voor de werkkostenregeling verschuldigd bent.

3. Concernregeling
Met de zogenoemde concernregeling is het straks mogelijk om de vrije ruimtes binnen één concern samen te voegen. Nu geldt de vrije ruimte nog per inhoudingsplichtige.

Tip:
De concernregeling is toe te passen als de moedermaatschappij vrijwel de volledige eigendom (95%-eis) heeft in de (klein)dochtermaatschappij(en). Voor de holding van de dga met daaronder de werkmaatschappij is de concernregeling dus toepasbaar.

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten
De bestaande regeling voor personeelskorting wordt in de werkkostenregeling gecontinueerd in de vorm van een gerichte vrijstelling.

5. Vrijstelling voor werkplekgerelateerde voorzieningen
Er komt een nieuwe gerichte vrijstelling voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen, waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Dergelijke voorzieningen kunnen dan ook belastingvrij worden vergoed of verstrekt.

 
Tip:
Voor welke werkplekgerelateerde voorzieningen straks de nieuwe gerichte vrijstelling gaat gelden, is niet helemaal duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit dezelfde zaken waarvoor straks het noodzakelijkheidscriterium geldt.
Vrije ruimte omlaag
Om de vijf voorgestelde maatregelen budgetneutraal in te voeren, gaat de vrije ruimte omlaag van 1,5 naar 1,2% in 2015.

Oplossing btw-knelpunt
Tot slot is er nog een oplossing gegeven voor het btw-knelpunt dat ontstaat wanneer diverse administraties niet op elkaar aansluiten. Het totaalbedrag van de vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling is inclusief btw, terwijl deze vergoedingen en verstrekkingen in de financiële administratie van veel bedrijven zonder btw worden geboekt. Salaris- en financiële administratie sluiten dan niet op elkaar aan. Om dit btw-knelpunt op te lossen, kunt u als werkgever met de inspecteur een gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte afspreken.

Let op!
Meer details over bovenstaande maatregelen volgen op Prinsjesdag. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.