Skip to main content

Versobering van de BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook wel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genaamd, is een gedeeltelijke vrijstelling bij de schenking en vererving van ondernemingsvermogen.

Op 22 juni is er door Tweede kamerleden Maatoug, Van der Lee (beiden GroenLinks) en Nijboer (PvdA) een wetvoorstel ingediend waarmee wordt beoogd om enkele knelpunten in de fiscale behandeling van aanmerkelijk belang weg te nemen. Dit lijkt positief maar is het niet, het gaat om een versobering van de BOR.

De BOR is een regeling voor een fiscaal gunstige overdracht van de onderneming bij overlijden (erven), maar ook bij leven (schenking). Bij schenking is het belangrijk dat de opvolger op de loonlijst staat (drie jaar, hoogte salaris is irrelevant en ook waar in de bedrijfsstructuur is irrelevant).

Het is de vraag of het wetsvoorstel wordt aangenomen, maar er zijn te veel geluiden dat dit wel gaat gebeuren. Het is belangrijk dat u nadenkt over deze regeling.

Afschaffen DSR in de ab-sfeer voor schenking en vererving
De doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting voor vererving en schenking van aanmerkelijk belang wordt door dit wetsvoorstel afgeschaft. Volgens de huidige regeling kan – onder voorwaarden – de verkrijgingsprijs van een ab-pakket voor de ontvanger op dezelfde hoogte worden vastgesteld als de verkrijgingsprijs van degene van wie het pakket wordt ontvangen. Dat betekent dat er op het moment van overdracht geen sprake is van een vervreemdingsvoordeel door waardestijging van het ab-pakket, en dus ook geen grondslag voor het belasten van die waardestijging.

Als gevolg van deze maatregel wordt zowel bij vererving als bij schenking van een ab-pakket een overdrachtsprijs vastgesteld op basis van de waarde van het pakket op het moment van overdracht. Het verschil tussen de overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs van de schenker of degene van wie geërfd wordt, wordt na implementatie van dit wetsvoorstel aangemerkt als vervreemdingsvoordeel en dus als inkomen uit aanmerkelijk belang voor de erflater of schenker van het pakket. Deze inkomsten worden als zodanig belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Andere belangrijke punten wetsvoorstel:

  1. Afschaffen doelmatigheidsmarge
  2. Aanpassen tarief box 2
  3. Verhuurd vastgoed standaard aanmerken als beleggingsvermogen voor de BOR en DSR
  4. Kleine ab-pakketten uitzonderen van de BOR
  5. Verlagen vrijstelling BOR

Lees hier alles over het wetsvoorstel

Heeft u vragen over de BOR? Neem contact op met team Van Bergen Ondernemerszaken.

Bron: Accountancy van morgen