Wettelijke rente verhoogd

Wettelijke rente is een vergoeding die de schuldenaar aan een schuldeiser moet betalen, omdat hij of zij een geldsom niet of te laat heeft voldaan. Het kan dan gaan om het terugbetalen van een lening, het voldoen van een factuur, maar ook om het vergoeden van schade. De wettelijke rente is op zichzelf ook een vorm van schadevergoeding, namelijk vertragingsschade. De minister van Justitie stelt de wettelijke rente twee keer per jaar vast. Daarbij wordt zowel een tarief vastgesteld voor handelstransacties als voor niet-handelstransacties. Niet-handelstransacties zijn overeenkomsten met particulieren en/of consumenten. Bij handelstransacties gaat het om overeenkomsten die gesloten zijn tussen bedrijven of met overheidsorganisaties.

Handels- en niet-handelstransacties
De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is op 1 januari 2023 verhoogd van 2% naar 4%. De wettelijke rente voor handelstransacties is verhoogd van 8% naar 10,5%. Het is dus van belang dat u weet of er wel of niet sprake is van een handelstransactie, zodat u er zeker van bent dat u de juiste rente in rekening brengt. De hoogte van de wettelijke rente staat vast. Daar kunt u dus altijd op terugvallen voor het geval u contractueel niets hebt afgesproken over een rentevergoeding bij niet of te laat betalen. Hebt u hierover wel afspraken gemaakt, dan is de contractuele rente bepalend voor de rentevergoeding.