Wettelijk minimumloon per 1 juli met 1,2% extra omhoog

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2024 met 1,2% verhoogd en zal daarnaast geïndexeerd worden. De benodigde spoedwet is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De extra verhoging van het minimumloon is het resultaat van een amendement in de Tweede Kamer. Daardoor zal het minimumloon naar verwachting stijgen van het huidige € 13,27 per uur naar minimaal € 13,43 per uur vanaf 1 juli. Wat de verhoging van 1,2% precies zal betekenen voor het besteedbaar inkomen, is nog niet bekend. Dit hangt af van de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon, waarbij het elke zes maanden stijgt met de cao-lonen. De exacte bedragen worden in het voorjaar van 2024 bekendgemaakt. Het hogere minimumloon zal ook invloed hebben op uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen

Minimumuurloon
Per 1 januari 2024 ging het wettelijk minimumloon ook omhoog, met 3,75%. Dit is het gevolg van de reguliere indexatie. Ook kent Nederland vanaf deze datum een minimumloon op uurbasis, in plaats van een minimumloon per maand. Dit pakt gunstig uit voor minimumloonverdieners met een langere werkweek dan 36 uur. Zie voor meer informatie: Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Bron: Rijksoverheid