Skip to main content

Wetsvoorstel werken waar je wilt aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede kamer is akkoord met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. Dit wetsvoorstel verandert de wettelijke regels voor werkgevers die een verzoek van een werknemer krijgen voor een andere arbeidsplaats.

De Wet flexibel werken (WFW) biedt werknemers de mogelijkheid om een wettelijk verzoek in te dienen voor een andere arbeidsplaats, bijvoorbeeld of hij mag thuiswerken. Deze nieuwe wet verplicht de werkgever om iets met het verzoek te doen. In tegenstelling tot verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur of werktijden, heeft de werkgever voor een afwijzing van het verzoek om een andere arbeidsplaats geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig. Het voorstel voor de Wet werken waar je wilt, gaat deze toets veranderen.

Door deze wijziging kan een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid. Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 of meer werknemers werken.

Veel partijen in de Tweede Kamer kunnen zich goed vinden in het voorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Er staat nog geen ingangsdatum vast.

Bron: Rendement, Awvn