Wetgeving jaarrekening is veranderd

By 2 november 2016december 8th, 2020Nieuws

De jaarrekening rondom de wetgeving is sinds 2016 veranderd. In deze wetgeving is er een nieuwe grootheidsklasse geïntroduceerd: de micro entiteit. Naast de nieuwe micro entiteit, zijn er de categorieën klein, middelgroot en groot.

De grootte van de rechtspersoon bepaalt de omvang van de op te stellen jaarrekening en welk deel gepubliceerd moet worden bij de KvK. Doordat er veranderingen zijn doorgevoerd rondom deze wetgeving, vallen kleine rechtspersonen voortaan onder de categorie ‘klein’ of ‘micro’. Er zijn minder verplichtingen voor de jaarrekening, als de rechtspersoon kleiner is. 
In de praktijk voldoen bijna alle rechtspersonen aan de categorie klein, dan wel aan micro. 

Voor u als klant is het van belang om te weten dat uw rechtspersoon onder de categorie ‘klein’ of ‘micro’ zal vallen. Tijdens het bespreken van de jaarrekeningen is dit een onderwerp dat Van Bergen ondernemerszaken zal bespreken. Wij zullen toelichten of u in de categorie ‘klein’ of ‘micro’ valt. Mocht u in de categorie ‘micro’ vallen, dan heeft u het recht om te kiezen voor een beknopte jaarrekening. Dit is niet verplicht, u krijgt ook altijd de mogelijkheid om voor een uitgebreidere jaarrekening te kiezen. Het is belangrijk om te weten dat kiezen voor een beknopte jaarrekening (categorie ‘micro’) geen kostenbesparing met zich meebrengt.

Vanuit de wetgever worden er dezelfde eisen gesteld aan de categorie 'mirco' als aan de categorie 'klein'. In beide gevallen dient er een samenstellingsverklaring te worden afgegeven. Dit betekent ook dat Van Bergen dezelfde werkzaamheden dient uit te voeren voor beide categorieën. Doordat de wetgever hoge eisen stelt aan de categorie 'micro' zal er geen sprake zijn van een kostenbesparing als u kiest voor deze categorie. 

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u contact opnemen met Van Bergen ondernemerszaken.