Wet arbeidsmarkt in balans (WAB); hoe werkt het?

By 10 juli 2019december 8th, 2020Nieuws

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die vanaf 1 januari 2020 van kracht wordt, zijn veel veranderingen voor het omgaan met werknemers met een flexibel, oproep- en 0-urencontract. Bent u daar met uw bedrijf al op voorbereid? Lees hier wat er allemaal moet gebeuren: 

1.    Op tijd oproepen
Flexwerkers krijgen het recht om op tijd van hun rooster en uw planning op de hoogte te worden gebracht. Dit betekent dat dat u de oproepkrachten ten minste 4 dagen (96 uur) voor aanvang van de arbeid moet oproepen. Roept u niet op tijd op? Dan mag de medewerker weigeren te komen, zonder opgaaf van reden. Roept u op tijd op, maar besluit u binnen de 4 dagen dat de medewerker toch niet hoeft te komen of minder hoeft te komen? Dan heeft de medewerker recht op het volledige loon over de periode dat hij of zij was opgeroepen. Het is mogelijk om hier andere afspraken te maken in een cao, maar de periode voor de oproep mag nooit korter zijn dan 24 uur. Het is niet toegestaan om in een individuele arbeidsovereenkomst af te wijken van deze regeling. Het wijzigen van die termijn is uitsluitend voorbehouden aan cao-onderhandelingen.

2.    Aanbod voor vaste uren
De werkgever is verplicht om een aanbod te doen voor het gemiddelde aantal uren in een bepaalde periode. Dat hoeft geen contract voor onbepaalde tijd te zijn, maar moet wel een vast aantal uren zijn. In uw administratiesysteem zal dus een mogelijkheid moeten zitten om het gemiddeld aantal uur in de afgelopen 12 maanden te berekenen. De wetgever heeft ook een consequentie voorzien, mocht u het aanbod niet doen. De medewerker heeft dan namelijk na die 12 maanden recht op zijn loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren van het jaar ervoor.

3.    Consequentie oproepregeling voor de salarisadministratie
Heeft uw administratie ook het inroosteren van medewerkers als taak? Dan moet u nu strengere deadlines gaan instellen voor het opleveren van het rooster. Ook is het mogelijk dat u loon moet uitbetalen voor niet-gewerkte uren, omdat bijvoorbeeld de oproep niet op tijd is geannuleerd of gewijzigd. De eerdere regeling dat oproepen altijd minimaal voor 3 uur gelden, blijft van kracht. Als uw medewerker 1 of 2 uur heeft gewerkt, betaalt u nog steeds ten minste 3 uur uit.

4.    Opzeggen van maximaal 4 dagen
Heeft uw medewerker een 0-urencontract? Dan geldt per 1 januari 2020 een opzegtermijn van maximaal 4 dagen. In de cao mag dit nog ingekort worden tot 24 uur. Een flinke verandering dus, ten opzichte van de maand die het daarvoor was. Als werkgever kunt u echter niet zomaar opzeggen door te stoppen met het oproepen van een medewerker, tenzij het contract van rechtswege eindigt. U dient gewoon te voldoen aan de regels van het ontslagrecht.

Heeft u meer vragen? Neem gerust contact op! 

Bron: SalarisNet