Werknemers bouwen pensioen op vanaf 18 jaar

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunnen werknemers nu pensioen opbouwen, dankzij de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze wet verlaagt de leeftijd waarop een werknemer kan deelnemen aan het pensioenplan van zijn werkgever. Vanaf 1 januari 2024 is de maximale leeftijd hiervoor 18 jaar, wat betekent dat pensioenuitvoerders de toetredingsleeftijd in hun pensioenregelingen zullen aanpassen. Deze aanpassing geldt zelfs als er op dit moment geen actieve deelnemers zijn in de leeftijdscategorie 18 – 20 jaar.

Concreet houdt dit in dat werkgevers binnenkort zullen worden verzocht om werknemers tussen 18 en 21 jaar op de gebruikelijke wijze aan te melden via het werkgeversportaal, ongeacht of er momenteel deelnemers in deze leeftijdsgroep zijn in de pensioenregeling.

Wat betreft de pensioenpremie geldt dat deze gelijk mag zijn aan het premiepercentage van een 21-jarige deelnemer, tenzij de werkgever een ander premiepercentage heeft afgesproken. De Belastingdienst heeft specifieke voorwaarden gepubliceerd waaronder het is toegestaan om het premiepercentage voor de leeftijdscategorie 20 t/m 24 jaar ook toe te passen op werknemers van 18 en 19 jaar.