Werken bij een hittegolf. Wat zijn de rechten en plichten?

By 17 augustus 2020december 8th, 2020Nieuws

Extreme hitte en hittegolven; we krijgen er steeds vaker mee te maken. Wat zijn de rechten en plichten van werknemers bij een hittegolf? Tot op heden is er geen speciale wet die een maximum temperatuur vaststelt op de werkplek. Werknemers moeten in principe ook bij een hittegolf gewoon op het werk verschijnen. Maar de wet stelt wel dat de temperatuur op de werkplek de werknemers niet mag schaden wat betreft de gezondheid. Werknemers die het te warm vinden om te werken, moeten hierover dus in gesprek gaan met hun werkgever. Samen moeten zij dan kijken naar een goede oplossing. 

Bij extreme hitte, wordt altijd een een hitteplan door het RIVM geactiveerd voor (delen van) Nederland. Daar hebben we al vaak mee te maken gehad in de afgelopen jaren. Hoge temperaturen zijn daarom voor werkgevers een extra aandachtspunt op het moment. Hoe zorgt u dat uw werknemers gezond werken op kantoor? En hoe zit dat met het thuiswerken door corona nu?

De Arbowet en veilig werken als het warm is
De Arbowet geeft geen maximumtemperatuur voor veilig werken in de warmte af. Maar de wet zegt wel dat de temperatuur op de werkplek de gezondheid van de werknemers niet mag schaden. In zijn algemeenheid geldt in de zomermaanden een kantoortemperatuur van tussen de 23 en 26 graden als goed wordt gezien. Voor licht kantoorwerk is de richtlijn een maximum van 28 graden. Voor lichamelijk inspannend werk geldt: hoe zwaarder het werk, hoe lager de maximum temperatuur en hoe belangrijker het is dat er goede ventilatie van koele lucht aanwezig is.

Let op! Dit zijn richtlijnen en geen wettelijke eisen.

Warmer dan 28 graden, wat nu?
Valt er niets te doen aan werken bij een hoge temperatuur, dan moet de werkgever in ieder geval:
• nagaan of werken in de warmte echt nodig is;
• werkduur in deze temperatuur verkorten 
• werkzaamheden in de warmte afwisselen met werk op een koelere plek;
• koele dranken aanbieden;
• persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

Thuiswerken tijdens hitte
Veel mensen werken nu vanuit huis door de coronacrisis. Nu daar ook nog eens een hittegolf bij komt, is de kans groot dat meer werknemers thuis willen werken. Als de kantoor- of werkomgeving een prettige, werkbare en veilige temperatuur heeft, mag de werkgever dit weigeren. Is de temperatuur op kantoor erg hoog en is thuiswerken mogelijk? Dan kunt u de werknemer ook toestemming geven thuis te werken. De eisen voor een thuiswerkplek zijn hetzelfde als die voor de kantoorwerkplek. Maar de verantwoordelijkheid voor een juiste inrichting is meer verdeeld tussen werkgever en werknemer.

Buiten werken: gebruik de WKR
Kwetsbare groepen, zoals oudere mensen,  kinderen, mensen met een chronische ziekte en mensen met overgewicht of luchtwegaandoeningen, lopen meer risico bij warmte. Mensen die buiten werken moeten zich ook extra in acht nemen. Dit wegens het risico op huidkanker door overmatige blootstelling aan krachtige zonneschijn. U kunt persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals zonnebrandcrèmes, schaduwschermen en kleding met uv-bescherming aanbieden. Deze materialen zijn vaak een gerichte vrijstelling onder de WKR.

Daarnaast kan als het warm is de slechte luchtkwaliteit, ook wel smog genoemnd, klachten veroorzaken bij mensen die werken in de buitenlucht. Smog ontstaat door ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. De zon zet dan vervuilende stoffen als stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen om in ozon. Smog kan leiden tot hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een afname van de longfunctie. Ook kan irritatie optreden aan ogen, keel en neus. Ook hier zijn beschermingsmaterialen dus heel belangrijk. Die bescherming valt ook onder de gerichte vrijstellingen binnen de WKR.

Gezondheidsklachten door warmte
Werken in de warmte betekent niet alleen buiten werken. Het kan ook gaan om werken in ruimtes waar het warm is. Buiten én binnen kan een te hoge omgevingstemperatuur leiden tot ernstige ziekteverschijnselen. Om vast te stellen of het te warm is, is de hittestresscalculato van FNV een handig hulpmiddel. Concludeert u als werkgever dat de hittestress van uw werknemers te hoog wordt? Dan kunt u de werkomgeving (tijdelijk) voorzien van ventilatoren, extra airconditioning of bijvoorbeeld thuiswerken toestaan.

Met het coronavirus waarschuwt het RIVM wel voor het gebruik van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimten. Let dus op dat de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat.

Bron: Salarisnet