De  subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) is op 1 maart 2022 in werking getreden. Het STAP-budget kan inzet geworden naar de gebruikelijke opleidingsbudgetten die werkgevers aanbieden Dit budget bedraagt duizend euro incl. btw per persoon op jaarbasis.

Het doel van het STAP-budget is het versterken van ieders positie op de arbeidsmarkt. Werkenden (en werkzoekenden) krijgen door middel van het STAP-budget de mogelijkheid om een opleiding, training of cursus te volgen die (deels) wordt gesubsidieerd.

Met deze regeling kan elke werknemer of werkzoekende de mogelijkheid krijgen om de regie over zijn of haar loopbaanontwikkeling in eigen hand te nemen. Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat nodig. Er zijn veel vacatures (met name binnen de zorg, het onderwijs en de technieksector), maar werknemers verplaatsen zich niet gemakkelijk.

Omscholen of bijscholen om werkloosheid te voorkomen

De komende 10 jaar zal de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Dit komt door de technologische ontwikkelingen, maar ook door verdere vergrijzing. Goed gekwalificeerde personen zijn schaarser. Veel mensen zullen een ander beroep moeten leren of moeten bijscholen in hun huidige vakgebied. Het STAP-budget zorgt ervoor dat deze mensen een opleiding, cursus of training kunnen volgen, ook wanneer deze niet wordt gefinancierd door hun werkgever. Dit verkleint de kans dat mensen werkloos worden of lang werkloos blijven.

STAP-budget voor (bijna) iedereen

Het STAP-budget is in in principe voor iedereen geldig die een binding heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Voorwaarden zijn:

  • Dat de werknemer of werkzoekende 18 jaar of ouder is, maar nog geen AOW ontvangt.
  • De subsidieaanvrager moet daarnaast rechtmatig in Nederland verblijven
  • Dat de subsidieaanvrager in Nederland verzekerd moet zijn
  • Een subsidieaanvrager die jonger is dan 30 jaar en voor de desbetreffende training, opleiding of cursus ook studiefinanciering kan aanvragen niet in aanmerking voor het STAP-budget. Hetzelfde geldt voor een opleiding in het voortgezet onderwijs waarin de scholier recht heeft op een onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Niet elke opleiding, cursus of training komt in aanmerking voor het STAP-budget. De opleiding moet opgenomen zijn in het scholingsregister van DUO. Alleen erkende opleidingsinstituten kunnen zich aanmelden voor het scholingsregister. De opleiding, cursus of training mag nog niet begonnen zijn op het moment van de aanvraag.

Werkgevers kunnen de extra kosten vergoeden

Het STAP-budget bedraagt maximaal 1.000 euro per persoon (inclusief btw). Het UWV betaalt het voorschot rechtstreeks aan de opleider. Kost de scholing meer dan 1.000 euro? Dan moet de werknemer het restbedrag zelf bijdragen. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever voorstelt om het verschil bij te leggen. Werknemers die zich blijven ontwikkelen, blijven daardoor vaker duurzaam inzetbaar binnen de organisatie. Extra opleiding en training zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van werknemers actueel blijven. Werkgevers doen er daardoor goed aan om hun werknemers te stimuleren tot het volgen van extra training en opleiding. Het aanbieden van extra opleidingsbudget kan daarnaast voor werkgevers een manier zijn om talent binnen de organisatie te houden.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

In 2022 is er 160 miljoen euro aan STAP-budget beschikbaar gesteld. Dit wordt verdeeld over vijf tijdsvakken van 36,1 miljoen euro die elk twee maanden uit elkaar liggen.

  • 1 maart 2022 t/m 30 april 2022 (aanvraagperiode gesloten)
  • 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022
  • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
  • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
  • 1 november 2022 t/m 31 december 2022

Wanneer voor een tijdvak het maximum aan subsidie is bereikt, dan is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen tot aan het volgende tijdvak. De eerste aanvraagperiode is inmiddels gesloten en was erg populair: binnen enkele dagen was het opleidingsbudget verbruikt. Werkgevers doen er daarom goed aan om hun werknemers op tijd te wijzen op een nieuw tijdvak voor het STAP-budget.

Bron: Salarisnet