Skip to main content

Wanneer mag overlijdensuitkering onbelast blijven?

Onlangs heeft De Kennisgroep Loonheffingen een standpunt van de overlijdensakte verduidelijkt; de overlijdensuitkering is alleen vrijgesteld van loonheffing als de werknemer op het moment van overlijden nog in dienstbetrekking was.

Als een werknemer, zijn fiscale partner in het (voorafgaande) kalenderjaar of zijn (pleeg)kinderen overlijden, kan een werkgever een overlijdensuitkering betalen aan de nabestaanden. Deze overlijdensuitkering is onbelast tot maximaal driemaal het maandloon van de werknemer.

Als er op het moment van overlijden geen sprake is van een dienstbetrekking, bijvoorbeeld vanwege ontslag of pensionering, dan kan de werkgever de vrijstelling niet toepassen. Er is dan een ex-werknemer die overlijdt. Als dit het geval is dan moet de werkgever bij de aangifte loonheffingen de groene tabel gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekering over loon uit vroegere dienstbetrekking.

Bron: Rendement