Skip to main content

Vrije ruimte WKR terug naar oude niveau

Dit jaar geldt weer de oude regeling van vóór de coronacrisis voor de berekening van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. De vrije ruimte bereken je op 1,7% over de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,18% over de resterende loonsom.

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding
Thuiswerken wordt waarschijnlijk een blijvertje ook na de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers hebben ingezien dat thuiswerken ook voordelen heeft. Ook de overheid is gebaat bij minder woon-werkverkeer: minder fileleed en minder CO2-uitstoot. Om thuiswerken verder te stimuleren is per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling van € 2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten. Denk aan extra kosten van werknemers voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel. De vrijstelling is ook van toepassing als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

Let op
Wanneer je werknemer op een dag zowel thuis als op een vaste werkplek werkt, mag je niet én de gerichte vrijstelling voor reiskosten woon-werkverkeer én die voor thuiswerkkosten toepassen.

Vaste thuiswerkvergoeding
Je kunt voor de thuiswerkkosten ook een vaste vergoeding afspreken. Werkt de werknemer ten minste 128 dagen thuis? Dan kan een vaste maandelijkse vergoeding worden gegeven, alsof de werknemer op 214 dagen per jaar thuiswerkt. Als de werknemer een deel van de week thuiswerkt, geldt deze regeling pro rata, net als voor de vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer.

Aanpassen vaste reiskosten
Door de invoering van de nieuwe gerichte vrijstelling wijzigt ook de berekening van de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2022 moet je allereerst vaststellen op hoeveel dagen per week de werknemer naar de vaste werkplek zal reizen. Doet een werknemer dat bijvoorbeeld op 3 dagen per week, dan wordt de maximaal gericht vrijgestelde vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214 (afgerond 129) reisdagen. Hierbij is niet van belang of je voor de 2 dagen per week waarop wordt thuisgewerkt, al dan niet een gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding geeft.

Alternatieven
Naast de nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor thuiswerkkosten, kan je ook gebruikmaken van andere gerichte vrijstellingen voor thuiswerkfaciliteiten. Zo is er de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen, bijvoorbeeld voor een ergonomische bureaustoel en een zit-sta-bureau. Op voorwaarde dat de arbovoorzieningen zijn gebaseerd op de verplichtingen die je hebt in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook is er een gerichte vrijstelling voor ICT-middelen. En heb je voldoende vrije ruimte, dan kan je ook de vrije ruimte gebruiken voor thuiswerkfaciliteiten.

Bron: Fiscount