Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag

Er zijn bepaalde belastingschulden die niet de rendementsgrondslag van box 3 verminderen. U kunt vóór 1 november een voorlopige aanslag aanvragen om dit te omzeilen.

Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box- 3-grondslag verminderd. Maar dit geldt niet als de inspecteur de aanslag niet tijdig oplegt. Hierdoor kunt u niet voor het einde van het jaar betalen. Dit is niet rechtvaardig vindt de staatssecretaris. Het is daarom goed gekeurd dat als u vóór 1 november schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag hebt verzocht, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari van het volgende jaar (peildatum) als betaald wordt beschouwd bij de berekening van de box-3-grondslag. Dit geldt oook als u de aanslag nog niet hebt betaald.

Heeft u vragen? Neem dan contact op het team Van Bergen Ondernemerszaken.

Bron: Fiscount