Voorschot subsidie praktijkleren vanaf nu aan te vragen

By 18 juni 2020december 8th, 2020Nieuws

Vanaf 1 juli kunnen werkgevers een definitieve aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Daarnaast kunnen organisaties vanaf 2 juni onder bepaalde voorwaarden een voorschot aanvragen. Het aanvraagtijdvak zal lopen tot16 september.

De subsidieregeling praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor organisaties die een leerling of student begeleiden via een praktijk- of werkleerplaats. Deze voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na afloop van het studiejaar, vind de subsidieaanvraag plaats. Het aanvraagtijdvak voor schooljaar 2019-2020 loopt van 1 juli 2020 (09:00 uur) tot en met 16 september 2020 (17:00 uur). 

Voorschot niet voor andere onderwijscategorieën
Omdat het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet wil komen voor al gemaakte begeleidingskosten, kunnen organisaties een voorschot aanvragen voor een praktijkleerplaats in het mbo, voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft. Voorwaarde is dat de werkgever begeleiding heeft gegeven van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020. Het loket voor het aanvragen van een voorschot is open van 2 juni 2020 (9:00 uur) tot en 30 juni 2020 (17:00 uur). Organisaties die een voorschot hebben aangevraagd, zijn wel verplicht om uiterlijk 16 september alsnog een definitieve subsidieaanvraag in te dienen. Het voorschot is alleen beschikbaar voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de andere onderwijscategorieën.

Bedrijfssluiting door corona niet in mindering op subsidie
De hoogte van de subsidie wordt onder andere bepaald door de duur van de begeleiding. Door de invoering van de coronamaatregelen kregen bepaalde organisaties echter te maken met een gedwongen bedrijfssluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De RVO brengt de weken waarin werkgevers de bbl-student niet konden begeleiden vanwege een gedwongen bedrijfssluiting tot en met 19 mei, niet in mindering op het subsidiebedrag. Dit geldt ook voor organisaties die niet gedwongen sloten, maar hun werk niet konden verrichten omdat dit niet verantwoord was volgens de RIVM-richtlijnen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. 

Bron: Rendement