Skip to main content

Voorlopige (2024 en 2025) en definitieve (2023) forfaitaire rendementspercentages

De definitieve forfaitaire rendementspercentages 2023 voor de categorieën ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn vastgesteld op 0,92% respectievelijk 2,46%. Deze percentages waren voorlopig vastgesteld op 0,36% respectievelijk 2,57%. Het forfaitaire rendementspercentage over 2023 voor de ‘overige bezittingen’ was al definitief vastgesteld op 6,17%. Voor 2024 is dit forfaitaire percentage definitief vastgesteld op 6,04% en voor 2025 op 5,88%. De voorlopige percentages 2024 voor ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn 1,03% respectievelijk 2,47%. Voor 2025 zijn nog geen voorlopige percentages voor deze categorieën vastgesteld.

Vanaf 2024 worden de rendementspercentages voor de categorieën ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ volgens een nieuwe berekeningswijze vastgesteld. Het voorlopige percentage voor ‘bank- en spaartegoeden’ wordt vastgesteld op het door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentepercentage van juli van het voorafgaande jaar op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Het voorlopige percentage voor ‘schulden’ wordt vastgesteld op het door DNB gepubliceerde rentepercentage van juli van het voorafgaande jaar over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens. De voorlopige (2024 en 2025) en definitieve (2023) rendementspercentages zijn opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de internetconsultatie bij het wetsvoorstel ‘Werkelijk rendement box 3’.

Bron: Fiscount