Voorkom gedoe in de franchisepraktijk (1)

Franchise is een specifieke vorm van zakelijke samenwerking en franchiseformules zijn er in vele soorten en maten. Sinds 1 januari 2021 is de ‘Wet franchise’ van kracht. Tot die datum was deze vorm van samenwerking niet in de wet geregeld. Het zal je wellicht niet verbazen dat er nogal wat ‘gedoetjes’ speelden en spelen in de franchisepraktijk. Niet onlogisch. Partijen hebben immers – naast gedeelde belangen – ook doorlopend tegengestelde belangen. Voor reeds bestaande overeenkomsten zijn nu ook de laatste bepalingen uit deze wet per 1 januari 2023 in werking getreden.

De nu in werking getreden bepalingen hebben een betere juridische vormgeving als doel, met minder onduidelijkheden in de praktijk – en dan met name voor de franchisenemer. Maar is dat ook zo? Zo dienen de franchisegever en -nemer uiterlijk op 1 januari 2023 een goodwillbepaling te zijn overeengekomen voor op 1 januari 2021 bestaande overeenkomsten. Echter, dat kan van alles zijn: een bedrag, een percentage, een formule, een beschreven methodiek. Stel nu dat een franchisenemer ‘eruit’ wenst te stappen. Moet hij dan eerst aanbieden aan de franchisegever? Wat als hij een ‘opvolger’ heeft, die meer biedt dan het goodwillbedrag van de franchisegever? Is er sprake van contractovername (en blijft bijvoorbeeld de oude franchisenemer nog een jaar aansprakelijk) of volgt er een nieuwe overeenkomst? Een behoorlijk juridisch verschil.

Bron: Fiscount