Wat is de VIA?

In 2021 zullen wij voor u ook weer aan de slag gaan met het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Tegenwoordig kunnen wij hierbij ook gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte. In de wandelgangen wordt dit de VIA genoemd.

De Belastingdienst verzamelt van diverse instanties, zoals gemeenten, werkgevers, banken en geldverstrekkers gegevens die van belang zijn voor uw aangifte inkomstenbelasting. Deze worden dan door de belastingdienst verwerkt en klaargezet in de VIA.

Wij kunnen, mits u daar mee instemt, digitaal toegang verkrijgen tot deze gegevens.

Uw goedkeuring:

De belastingdienst zal deze gegevens niet zomaar aan ons ter inzage beschikbaar stellen. Dit doet ze alleen als u daartoe specifiek een goedkeuring verleend.

Hoe organiseren we dat:

  1. Wij vragen bij de belastingdienst of wij toegang mogen hebben tot uw VIA (dit doen wij digitaal voor al onze klanten).
  2. Vervolgens stuurt de belastingdienst u persoonlijk een brief met een activeringscode.
  3. U stuurt ons deze activeringscode tijdig (zit nl. een deadline op) per telefoon, per mail of geeft deze bij ons af als u ons toestemming wilt verlenen.
  4. Wij kunnen dan voortaan digitaal de gegevens uit uw VIA ophalen bij de belastingdienst.

Waarom raadzaam:

De VIA is voor ons een enorm handig hulpmiddel om uw aangifte zo goed en effici├źnt mogelijk te kunnen verzorgen. Bovendien hebben wij dan toch de benodigde info voor uw aangifte voor het geval u relevante info kwijtraakt of vergeet aan ons te geven.

Daarom ontvangen wij graag uw toestemming middels genoemde activeringscode.

Omdat de VIA niet altijd volledig is en incidenteel onjuistheden kan bevatten, zullen we toch op gebruikelijke wijze aan u blijven vragen om jaaropgaven en dergelijke aan te blijven leveren.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de VIA, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Van Bergen Ondernemerszaken.