Skip to main content

Visie over re-integratie vanaf 1 juli 2023 verplicht

Om te zorgen voor meer betrokkenheid bij de re-integratie, geldt vanaf 1 juli 2023 dat de de werkgever en werknemer verplicht hun visie op het re-integratietraject moeten geven in een plan van aanpak, bijstellingen en een eerstejaarsevaluatie.

De werkgever moet als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, het loon maximaal twee jaar doorbetalen en zich inspannen voor re-integratie. Per 1 juli 2023 worden er wijzigingen doorgevoerd. Er moet een plan van aanpak twee weken na de probleemanalyse van een bedrijfsarts worden opgesteld. n dit plan bepalen de werkgever en werknemer wat zij gaan doen voor de re-integratie, wat ze wanneer willen bereiken, hoe en wanneer ze evalueren en wie de casemanager is. Werkgever en werknemer moeten in het plan van 1 juli 2023 ook hun visie delen op het re-integratietraject. De visie kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsmogelijkheden, passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts.

Het is niet een volkomen nieuwe wijziging. Vaak wordt in de praktijk de visie op het plan van aanpak al meegenomen. Deze nieuwe maatregel is alleen van toepassing op stukken die de werkgever en werknemer op of na 1 juli 2023 opstellen. Werknemers die ziek zijn vóór 1 juli, hoeven dus niet achteraf alsnog hun visie te geven.

Aangepaste formulieren op uwv.nl
Op de website van uwv.nl vindt u vanaf 1 juli 2023 aangepaste formulieren ‘Plan van aanpak’ en ‘Eerstejaarsevaluatie’. Daarin is dan ruimte opgenomen voor de mening van de werknemer.

Bronnen: UWV, Rendement, Rijksoverheid