Vermindering box-3-heffing bij veel vermogen maar geen inkomen in box 1 en 2

Over 2018 heeft een echtpaar een vermogen van € 1,3 miljoen. Zij hebben geen inkomen in box 1 en box 2. Het werkelijke rendement bedraagt € 26.427. Zij krijgen een box-3-heffing van € 10.451 opgelegd. Volgens het echtpaar is de box-3-heffing een individuele en buitensporige last voor hen. Rechtbank Noord-Nederland is het met hen eens. Het besteedbaar netto-inkomen van het echtpaar komt, na aftrek van de box-3-heffing, onder de bijstandsnorm. Het echtpaar moet dus interen op hun vermogen om de box-3-heffing te betalen. Dat kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, aldus de rechtbank. Daarom wordt de aanslag verminderd tot € 3.250 na aftrek van de heffingskortingen.

Bron: Fiscount