Verlaging energiebelasting

In 2022 voert het kabinet twee tijdelijke maatregelen door om de gestegen energierekening te verlagen.

  • Maatregel 1: Verlaging van het tarief in de eerste schijf voor elektriciteit met 6,933 cent per kWh exclusief btw. Het nieuwe tarief wordt € 0,02163 per kWh. Deze lastenverlichting is vooral bedoeld voor het mkb.
  • Maategel 2: Een belastingvermindering in de energiebelasting van € 230 (inclusief btw) per elektriciteitsaansluiting.

Deze maatregelen gelden alleen in 2022.

Bron: Fiscount