Skip to main content

Verklaring van geen bezwaar niet meer nodig voor oprichting BV

By 12 juli 2011december 8th, 2020Nieuws

Vanaf 1 juli 2011 heeft u geen verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie en Veiligheid meer nodig voor de oprichting van een BV of NV en een statutenwijziging (bijvoorbeeld voor een fusie of splitsing). Op 1 juli is namelijk de Wet controle op rechtspersonen in werking getreden, waarbij de verklaring van geen bezwaar door een systeem van doorlopende controle is vervangen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie houdt dan door middel van risicoprofielen een doorlopend toezicht op oneigenlijk gebruik van een besloten vennootschap, maar ook van stichtingen en verenigingen met rechtsbevoegdheid en bepaalde andere rechtspersonen. Hierdoor worden alle wijzigingen, zoals aandelenoverdrachten en bestuurswisselingen geregistreerd. Niet alleen het Ministerie van Veiligheid en Justitie houdt dit doorlopende toezicht, maar ook instanties als het AFM, de Nederlandse Bank, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.