Verklaring arbeidsrelatie onder de loep

By 31 maart 2014december 8th, 2020Nieuws

In de media is de afgelopen tijd regelmatig het bericht verschenen dat de Belastingdienst steeds kritischer kijkt naar de afgegeven Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Niet verwonderlijk, want de verklaring maakt duidelijk of er wel of geen loonheffingen moeten worden ingehouden en betaald. In de praktijk komt het nogal eens voor dat met een ‘verkeerde’ VAR wordt gewerkt en zijn de regels niet altijd voor iedereen even duidelijk.

Vier soorten VAR
Met de VAR geeft de Belastingdienst aan wat de fiscale status is van de arbeidsrelatie. Zo weet zowel de opdrachtnemer (bijvoorbeeld de freelancer) als de opdrachtgever of sprake zou kunnen zijn van een dienstbetrekking. De Belastingdienst baseert zich hierbij in eerste instantie op de feiten en omstandigheden zoals die worden aangegeven door de aanvrager van een VAR. De opdrachtnemer kan de VAR aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is overigens niet verplicht.

 
Tip
Schakelt u als opdrachtgever iemand in om werkzaamheden voor u te verrichten, vraag deze persoon dan om een VAR. Zo weet u waar u aan toe bent.

Er zijn vier soorten VAR:

  • VAR-loon. Deze VAR biedt geen zekerheid over de vraag of loonheffingen moeten worden ingehouden of betaald. De opdrachtgever zal moeten toetsen of er een (fictieve) dienstbetrekking is. Let op! De Belastingdienst zal het standpunt innemen dat loonheffingen moeten worden betaald.
  • VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden). Ook hier is er geen zekerheid en zal de opdrachtgever moeten toetsen of al dan niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • VAR-wuo (winst uit onderneming). Deze VAR geeft de zekerheid dat geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en betaald, mits voldaan wordt aan de spelregels. De Belastingdienst beschouwt de inkomsten bij deze VAR namelijk als winst uit onderneming.
  • VAR-dga. De Belastingdienst geeft deze VAR af wanneer u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers en die werkzaamheden komen voor rekening en risico van uw bv. Een opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden.
Let op!
Heeft u als opdrachtnemer een VAR-aanvraag ingediend en bent u het niet eens met de door de Belastingdienst afgegeven VAR, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Wijzigen in de loop van het jaar de omstandigheden zoals u die heeft vermeld in de aanvraag, dan moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Dit doet u door een nieuwe VAR aan te vragen.
Spelregels
Als opdrachtgever mag u in principe uitgaan van de inhoud van de VAR. Bij een VAR-wuo of een VAR-dga hoeft u dus geen loonheffingen in te houden. Die zekerheid heeft u echter alleen als u de volgende spelregels van de VAR in acht neemt:
  • Controleer of de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor u verricht, overeenkomen met de werkzaamheden die in de VAR staan.
  • Controleer of de VAR nog geldig is op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Stel de identiteit van de opdrachtnemer vast en bewaar een kopie van zowel een geldig identiteitsbewijs als de VAR bij uw administratie.
VAR in de toekomst
De VAR heeft in zijn huidige vorm de langste tijd gehad. Waarschijnlijk wordt de verklaring in 2015 vervangen door een VAR-webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt dan. Met de VAR-webmodule wordt het mogelijk om op ieder gewenst moment de kwalificatie van de arbeidsrelatie te toetsen.