VAR verdwijnt, overeenkomst verschijnt

By 10 maart 2016december 8th, 2020Nieuws

De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In de tussentijd is er een overgangsregeling.

In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben zij zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.

Geen VAR meer, wel beoordeelde overeenkomsten
In samenwerking met externe organisaties stelt de belastingdienst algemene modelovereenkomsten op, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze overeenkomsten zijn niet beroepsgroeps specifiek. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is dan niet van belang. Deze overeenkomsten worden gepubliceerd op www.belastingdienst.nl

Uw eigen opgemaakt overeenkomsten kunt u ook voorleggen aan de belastingdienst. Zij beoordelen deze overeenkomsten en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

U vindt alle gepubliceerde overeenkomsten bij: Algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten.

Keuzevrijheid
U kunt altijd kiezen tussen een overeenkomst die door de belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, en een eigen overeenkomst die u niet aan hen hebt voorgelegd. U bent namelijk niet verplicht uw overeenkomst aan hen voor te leggen.

Legt u de overeenkomst niet aan de belastingdienst voor, dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen. Welke bepalingen daarbij een rol spelen, leest u bij Uw overeenkomst: wel of geen dienstbetrekking.

Andere overeenkomsten dan gepubliceerde overeenkomsten
Wilt u en uw opdrachtgever geen gepubliceerde overeenkomst gebruiken? Dan kan een opdrachtgever ook een eigen overeenkomst aan de belastingdienst voorleggen. Deze overeenkomst wordt dan beoordeeld of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Welke bepalingen een rol spelen bij de beoordeling, leest u bij Uw overeenkomst: wel of geen dienstbetrekking.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?
De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe de belastingdienst de inkomsten van de opdrachtnemer ziet. Pas bij het beoordelen van zijn aangifte inkomstenbelasting bepalen de belastingdienst of zij de inkomsten ziet als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een overeenkomst die door hen is opgesteld of beoordeeld, zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Als blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Wanneer gaat het in?
Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 hebben opdrachtgevers en –nemers de tijd om hun werkwijze eventueel aan te passen. Tot die tijd houdt de belastingdienst wel toezicht, maar nemen zij nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Uiteraard blijven zij overduidelijke gevallen van fraude aanpakken.

Meer informatie
Hebt u vragen over de aankomende wet- en regelgeving? Wij staan voor u klaar: tel. T (024) 323 38 23 of stuur een e-mail naar info@van-bergen.nl