Vanaf 2024 geen scholingssubsidie STAP-budget meer

De scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) biedt voor werkenden en niet-werkenden de kans om met overheidsgeld een opleiding, training of cursus te volgen. Deze regeling is in 2022 ingevoerd als vervanger van de scholingsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting.

Het STAP-budget is erg populair, maar er is ook veel ontevredenheid over de regeling. Het geld wordt vaak besteed aan opleidingen die de arbeidsmarktpositie van mensen onvoldoende verbeteren. Daarom heeft het kabinet besloten dat werknemers in 2024 geen opleidingen meer kunnen betalen met het STAP-budget. Er is besloten om deze scholingssubsidie vanaf volgend jaar af te schaffen.

In de Voorjaarsnota 2023 is bekend gemaakt om het STAP-budget volledig af te schaffen, maar er wordt in deze Voorjaarsnota nog geen duidelijkheid gegeven over een vervangende regeling voor het verlagen van scholingskosten. Verschillende onderwijspartijen zijn verbaasd over de afschaffing, zij zien liever dat de regeling wordt verbeterd in plaats van wegbezuinigd.

Mensen kunnen voorlopig nog wel gebruikmaken van het STAP-budget.

De STAP-aanvraagtijdvakken in 2023 die nog volgen:

  • 3 juli – 3 september
  • 4 september – 31 oktober
  • 1 november – 31 december

Het maximale bedrag dat UWV per aanvraag kan toekennen, is € 1.000 (inclusief BTW).

Bron: Rendement