Vanaf 1 augustus 2022 nieuwe opzegverboden

Werkgevers moeten vanaf 1 augustus 2022 rekening houden met een aantal nieuwe opzegverboden. Deze opzegverboden beschermen de werknemersrechten die ontstaan door een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Deze nieuwe EU-richtlijn moet voor 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn aangepast. Hiervoor ligt bij de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Opzegverbod rond studiekostenbeding en nevenarbeidbeding

De EU-richtlijn voegt een aantal opzegverboden toe aan artikel 7:670 BW, lid 9. Met deze opzegverboden kan een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen, omdat een werknemer gebruikmaakt van rechten die in de EU-richtlijn zijn opgenomen:

  • Het kosteloos en onder arbeidstijd volgen van scholing die verplicht is op basis van de wet of cao. Een studiekostenbeding dat de werknemer toch dwingt om te betalen, is nietig.
  • Het niet uitvoeren van arbeid omdat het werk op een tijdstip moet worden uitgevoerd dat vooraf niet is overeengekomen of omdat de werkgever zich niet aan de wettelijke oproepregels houdt. Voor een werknemer van wie de tijdstippen van het werk geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn, geldt dit recht.
  • Het uitvoeren van nevenwerkzaamheden als er een nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen, maar de werkgever geen ‘objectieve rechtvaardiging’ heeft om nevenwerkzaamheden te verbieden.
  • Het verzoeken om informatie die de werkgever moet geven bij indiensttreding op basis van artikel 7:655 BW of het aansprakelijk stellen van de werkgever als hij bij indiensttreding niet de juiste informatie verstrekt en de werknemer daardoor schade lijdt.
  • Het schriftelijk verzoeken om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden (als de werknemer op het moment van aanpassing minstens 26 weken in dienst is) of het opeisen van dit werk als de werkgever niet op tijd schriftelijk en gemotiveerd reageert. Werkgevers met tien werknemers of meer moeten binnen een maand reageren, kleinere werkgevers binnen drie maanden.
  • Het verzoeken om informatie over bijvoorbeeld het loon en toeslagen aan de werkgever als een werknemer op wie de Europese detacheringsrichtlijn van toepassing is, vertrekt naar een andere lidstaat van de Europese Unie voor detachering.

Bron: Rendement