Van zonnepaneeleigenaar naar btw-ondernemer

By 21 maart 2014december 8th, 2020Nieuws

De laatste jaren heeft het plaatsen van zonnepanelen op huizen een grote vlucht genomen. Niet verwonderlijk, want uw energierekening gaat omlaag en u draagt met zonnepanelen bij aan een beter milieu. Op termijn bespaart u geld, maar wanneer u als particulier zonnepanelen aanschaft, kwalificeert u zéér waarschijnlijk voor de Belastingdienst direct als btw-ondernemer. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen.

Btw-ondernemerschap
Op 20 juni 2013 besliste de Europese rechter dat particulieren die met zonnepanelen energie leveren aan hun energieleverancier, kwalificeren als ondernemer voor de btw. Sinds die tijd merkt de Belastingdienst u aan als btw-ondernemer wanneer u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Dat betekent dat u de Belastingdienst kunt verzoeken om een teruggaaf van de btw die u betaalt bij aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Daar staat tegenover dat u btw verschuldigd bent over de stroom die u zélf verbruikt en die u tegen vergoeding levert aan uw energiebedrijf. Om het u gemakkelijker te maken, mag u voor deze verschuldigde btw uitgaan van een forfaitair bedrag dat afhangt van het opwekvermogen van uw zonnepanelen.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar

Forfait per jaar

0-1000

€ 20

1001-2000

€ 40

2001-3000

€ 60

3001-4000

€ 80

4001-5000

€ 100

Maakt u gebruik van het forfait, dan mag u geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Heeft u geïntegreerde zonnepanelen – speciale dakpannen met een zonnepaneelfunctie –, dan gelden andere forfaitaire bedragen.

Enkele aandachtspunten
Aan het btw-ondernemerschap kleven wel wat nadelen. Zo moet u een administratie bijhouden en periodiek btw-aangifte doen. Wilt u al deze rompslomp niet, dan hoeft u niets te doen. U bent namelijk als particulier zonnepaneeleigenaar niet verplicht om u aan te melden als ondernemer zolang het saldo btw-bedrag (de verschuldigde btw minus de in aftrek te brengen btw) over een kalenderjaar niet meer is dan € 1.345. Wilt u echter de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen, dan zult u zich bij de Belastingdienst moeten aanmelden als ondernemer.

 
Tip!
Als particulier zonnepaneeleigenaar blijft u op jaarbasis vrijwel altijd onder het saldo btw-bedrag van
€ 1.345. Heeft u zich aangemeld als btw-ondernemer voor de teruggave van de btw op aanschaf en installatie, dien dan zo snel mogelijk een verzoek in voor ontheffing van de administratieve verplichtingen. U hoeft dan in het jaar daarop geen btw-aangifte meer te doen. Daar staat tegenover dat u vanaf dat jaar ook geen recht meer heeft op btw-aftrek.

In 2013 aangeschafte zonnepanelen
Heeft u op of na 20 juni 2013 zonnepanelen laten aanbrengen en u nog niet aangemeld bij de Belastingdienst, dan kunt u zich – indien gewenst – alsnog aanmelden en de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen. Zijn er vóór die tijd zonnepanelen aangebracht, dan kan dit volgens de Belastingdienst niet. In de praktijk bestaan twijfels of dit standpunt wel terecht is. Wilt u meer weten, neem dan contact op met uw SRA-adviseur.