Valkuil bij no-riskpolis Ziektewet

Stel, een werknemer krijgt na 104 weken van arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering en u besluit om het dienstverband met die werknemer voort te zetten? U kunt dan in beginsel een uitkering krachtens de no-riskpolis van de Ziektewet aanvragen bij het UWV als die werknemer wegens ziekte uitvalt. Daarmee kunt u een compensatie krijgen als u het loon bij ziekte aan de werknemer doorbetaalt.

Maar u moet opletten op het volgende: van ‘voortzetten’ van het dienstverband is geen sprake als u na 104 weken van arbeidsongeschiktheid van de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst met die werknemer sluit. In dat geval is er namelijk sprake van een ‘nieuw’ dienstverband, waarvoor de wettelijke bepalingen niet voorzien in de mogelijkheid van een uitkering krachtens de no-riskpolis Ziektewet.

Het is belangrijk dat u vooraf advies vraagt aan een deskundige, als u het dienstverband, na 104 weken arbeidsongeschiktheid, van een werknemer wilt voortzetten of beëindigen. Omdat er diverse mogelijkheden zijn, is iedere individuele situatie weer anders en is het belangrijk dat u juist geadviseerd wordt.

Heeft u vragen over no-riskpolit Ziektewet? Neem dan contact op met Van Bergen Ondernemerszaken.

Bron: Fiscount