Skip to main content

Vakantiegeld niet betalen vanwege financiële problemen?

Het kan lastig zijn voor werkgevers om geld vrij te maken voor de betaling van het vakantiegeld in mei of juni. Hij mag echter niet zomaar eenzijdig besluiten om het vakantiegeld te spreiden, uit te stellen of niet te betalen.

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiebijslag (vakantiegeld of vakantietoeslag). Deze bedraagt minimaal 8% over het bruto jaarloon en wordt uitbetaald in juni. Voor werkgevers die het momenteel zwaar hebben, kan het een zware last zijn.

Wat kan de werkgever doen?
Een werkgever kan in gesprek gaan met haar werknemers en vragen of zij individueel akkoord gaan met een latere uitbetaling of spreiding van het vakantiegeld. Het is belangrijk dat hij inzichtelijk maakt waarom hij geen geld heeft kunnen opsparen of vrijmaken voor het vakantiegeld. Willen de werknemers niet meewerken, dan moet de werkgever de bestaande afspraken nakomen. Bij een te late betaling kan de werknemer het geld opeisen, met wettelijke verhoging en rente. De werkgever kan geen eenzijdige wijziging van deze arbeidsvoorwaarde afdwingen.

Afspraken over vakantiegeld in de cao
Minder of geen vakantiebijslag betalen, kan volgens de WML via de cao worden geregeld. Vakbonden zullen daar echter niet snel mee instemmen.

Geen vakantiegeld voor veelverdieners
Voor werknemers die meer dan driemaal het minimumloon verdienen (€ 5.803,20 bruto per maand), is de werkgever niet verplicht om over het meerdere vakantiebijslag te betalen. Daarnaast mag de werkgever voor deze werknemers de betaling van het vakantiegeld deels of zelfs volledig uitsluiten, op voorwaarde dat zij schriftelijk hun medewerking hieraan verlenen.

Bron: Rendement