Vakantiedagen belastingvrij naar nieuwe werkgever

Heeft een werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog vakantiedagen over? Dan kan de oude werkgever de waarde van deze vakantiedagen overdragen aan de nieuwe werkgever, zonder dat er belastingheffing aan de pas komt. Er zijn hiervoor wel wat voorwaarden aan verbonden:

De werkgever gebruikt hiervoor de tabel voor bijzondere beloningen. De werknemer moet van zijn werkgever (waar hij vertrekt) een verklaring afgeven waaruit blijkt hoeveel vakantie-uren er niet zijn opgenomen. Deze vakantie-uren mogen dan meegenomen worden naar de nieuwe werkgever.

Het is ook mogelijk om de waarde van de overgebleven vakantiedagen uit te laten betalen aan de nieuwe werkgever. Het geldbedrag wordt dan overgemaakt door de oude werkgever aan de nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever kan dan loon doorbetalen op de vrije dagen. Wat zijn dan de fiscale gevolgen voor deze situatie? De kennisgroep loonheffingen van de Belastingdienst heeft dat uitgezocht.

Volgens de Kennisgroep is er bij de overdracht geen sprake van een fiscaal genietingsmoment van loon. Het is daarvoor wel belangrijk dat de werknemer vóór het einde van de dienstbetrekking ervoor kiest om zijn aanspraak op de vakantiedagen over te brengen naar de nieuwe werkgever. Belangrijk is dat dit in samenspraak gaat en met instemming van oude en nieuwe werkgever. Het is overigens ook mogelijk om als werknemer je nog niet opgenomen verlofdagen mee te nemen naar je nieuwe werkgever.

Bron: Salarisnet, Rendement