UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2022 de voorlopige berekeningen 2021 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties.

In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2021 die tot en met 31 januari 2022 zijn gedaan.

Controleer de berekening
Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2021. Als u onjuistheden vindt, hebt u tot en met 1 mei 2022 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2022 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die u uiterlijk 31 juli ontvangt.

Wanneer uw ingediende aangiften wél kloppen en u toch nog vragen hebt, bel dan UWV Telefoon Werkgevers 088-8989295. Op de voorlopige berekeningen staat bij ‘Ons kenmerk’ een nummer. Houd dit nummer bij de hand als u belt.

Geen voorlopige berekening ontvangen
Het kan zijn dat de werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen, terwijl hij deze wel had verwacht. Ook dan kunt u contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers.

Wat kan de salarisafdeling van Van Bergen Ondernemersservice voor u doen?
De salarisafdeling kan deze voorlopige berekening voor u controleren. Dit wordt gezien als extra werk en de bestede tijd zal hiervoor bij u in rekening worden gebracht. Wilt u ons dan een kopie van de voorlopige berekening mailen naar salaris@van-bergen.nl. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over de uitslag van de controle.