Uitbetaalde bedragen aan derden

2023 was het eerste jaar dat u mogelijk geconfronteerd werd met de verplichting om Uitbetaalde bedragen aan derden door te geven aan de Belastingdienst. We hebben gemerkt dat dit voor velen een lastige verplichting was. In deze nieuwsbrief vragen wij weer uw aandacht voor deze verplichting, omdat de opgaaf in 2024 weer gedaan moet worden.

Hieronder geven we de in het oog springende aandachtspunten weer.

1. Wie
Ondernemers die inhoudingsplichtig zijn. Hiermee bedoelen we ondernemers die (maandelijks ) een aangifte loonheffingen moeten doen.

2. Over wie moet u gegevens delen met de belastingdienst

 • Alle personen aan wie u betalen doet die niet bij u in loondienst zijn EN
 • Deze persoon stuurt u geen factuur of stuurt u wel een factuur maar zonder BTW.

Deze persoon zet geen BTW op de factuur omdat hij onder de kleine ondernemersregeling valt, vrijgestelde prestaties verricht of er sprake is ven een verleggingsregeling.
3. Welke gegevens moet u aanleveren
U moet vastleggen en doorgeven de volgende gegevens:

 • het bedrag dat u uitbetaalt
 • de datum waarop u uitbetaalt
 • een aantal gegevens van de persoon aan wie u uitbetaalt:
  • burgerservicenummer (bsn)
  • naam
  • adres
  • Geboortedatum

4. Deadline & hoe
De gegevens over 2023 dienen uiterlijk op 31 januari 2024 bij de belastingdienst aangeleverd te zijn. Aanlevering moet digitaal via het gegevensportaal van de belastingdienst. Er zijn meerdere manieren om de gegevens te uploaden.

5. Sanctie
De Belastingdienst geeft aan dat er sancties kunnen volgen bij het niet voldoen aan deze verplichting. Boetes hiervoor kunnen oplopen tot € 9.000.

We adviseren u om op tijd te starten met het verzamelen van de gegevens. Uiteraard kunt u met ons contact opnemen als u vragen heeft over de verplichte aanlevering uitbetaalde bedragen aan derden.