Tweede kamer stemt in met betaald ouderschapsverlof

Een meerderheid van de Tweede kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof. In dit wetvoorstel staat onder andere dat werknemers vanaf de zomer van 2022 negen weken een uitkering ontvangen bij ouderschapsverlof. Dit voorstel komt voort uit een Europese richtlijn voor een betere werk- privébalans voor ouders. Werknemers hebben recht op een uitkering van het UWV als zij ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Bij adoptie of pleegzorg tot een jaar na opname van het kind in het gezin, alleen als het kind jonger is dan acht jaar. Deze uitkering wordt aangevraagd door de werkgever na afloop van het verlof.

De werknemer kan voor elk kind ouderschapsverlof opnemen. Dit is bepaald in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Voor 9 van de 26 weken is dan een uitkering te ontvangen. Deze 9 weken moeten dan in het eerste levensjaar van het kind vallen. De uitkering zal 50% van het dagloon van de werknemer en maximaal 50% van het maximumdagloon zijn. Voor werknemers die laagbetaald worden, heeft deze regeling weinig zin. Ze houden te weinig geld over. Daarom heeft minister Koolmees een voorstel gedaan om het percentage te verhogen naar 70% vóór het ingaan van de wet.