Skip to main content

[TIP] Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

By 11 september 2013december 8th, 2020Nieuws

Gebruikt uw werknemer de bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk en verbiedt u als werkgever het privégebruik, dan geldt de bijtelling privégebruik auto niet. Er moet dan wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet u uw verbod vastleggen in een schriftelijke afspraak met uw werknemer. Deze moet u bewaren bij uw salarisadministratie. De Belastingdienst heeft onlangs een nieuwe voorbeeldafspraak gepubliceerd waarmee u het verbod op privégebruik schriftelijk kunt vastleggen. Deze voorbeeldafspraak kunt u downloaden via de site van de Belastingdienst. Het is raadzaam om een eventuele oude afspraak te vervangen door deze nieuwe afspraak.

Let op!
Wijzigt u de voorbeeldafspraak, dan kan het zijn dat deze niet meer voldoet aan de regels. Om dit te voorkomen, kunt u de gewijzigde voorbeeldafspraak ter goedkeuring voorleggen aan: Belastingdienst Doetinchem/Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.