Skip to main content

[TIP] Maak uw inbrengwens op tijd kenbaar

By 14 oktober 2014december 8th, 2020Nieuws

Overweegt u de overstap naar de bv-vorm en wilt u daarbij graag uw huidige onderneming inbrengen, dan kan dat ruisend dan wel geruisloos. Ruisend betekent kort gezegd dat u uw bestaande onderneming staakt en dus in beginsel inkomstenbelasting betaalt over de in de onderneming aanwezige stille reserves en goodwill. De door u opgerichte bv neemt dan alle ingebrachte activa en passiva op de balans op tegen de werkelijke waarde. Bij een geruisloze inbreng hoeft er niet te worden afgerekend over de goodwill en stille reserves. Daar staat tegenover dat de bv met de boekwaarden van de ingebrachte onderneming verdergaat.

Wilt u graag met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014 uw onderneming geruisloos inbrengen in de bv, dan is wel haast geboden. De geruisloze inbreng moet namelijk kenbaar gemaakt worden in een voorovereenkomst of intentieverklaring en deze moet samen met een speciaal geleideformulier aangetekend worden verstuurd naar de Belastingdienst. Dit moet gebeuren vóór 1 oktober 2014. Uw adviseur kan u hier alles over vertellen. Daarna heeft u dan nog tot 31 maart 2015 de tijd om de bv op te richten en de onderneming in te brengen.