Skip to main content

[TIP] Extra kredietsteun voor bedrijven

By 21 maart 2014december 8th, 2020Nieuws

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen nog steeds maar moeilijk aan krediet komen. Daarom zijn de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten tijdelijk uitgebreid. Zo is de Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd. Sluit u als bestaand bedrijf bij de bank een lening af van maximaal € 200.000, dan staat de overheid nu borg voor 67,5%. Dit was 45%. Voor starters en innovatieve mkb-bedrijven gelden andere percentages. Ook het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, is tijdelijk verhoogd van
€ 1 mln naar € 1,5 mln.

Verder is de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grotere bedrijven tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd. Het maximale garantiebedrag voor deze regeling is tijdelijk omhooggegaan van
€ 25 mln naar € 75 mln. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 mln tot de helft gegarandeerd worden.

Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank
terecht kunnen, is er sinds begin november 2013 het nieuwe MKB-krediet van Qredits. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het MKB van minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000.