Skip to main content

Turboliquidatie is een regeling waarbij men rechtspersonen betrekkelijk snel en eenvoudig kan beëindigen. Er wordt verwacht dat een aantal ondernemers die getroffen zijn door de financiële gevolgen van de coronacrisis, binnenkort hun bedrijf wil beëindigen via de turboliquidatie. De overheid wil de transparantie vergroten en misbruik tegengaan bij deze wet, vandaar dat de overheid tijdelijke maatregelen neemt om de positie van schuldeisers te beschermen. Er komt nu een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen bij misbruik. Op deze manier hoopt de overheid dat turboliquidatie toegankelijk wordt voor ondernemers die hun bedrijf willen stoppen.

Het concept van het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie staat tot 27 juli 2021 open ter consultatie.

Heeft u vragen over deze tijdelijke wet transparantie turboliquidatie? Neem dan contact op met ons team.

Bron: Internet consultatie, Taxence