Skip to main content

‘Thincapregeling’ afgeschaft

By 27 september 2012december 8th, 2020Nieuws

De thincapregeling in de vennootschapsbelasting wordt afgeschaft. Deze regeling beperkt nu de renteaftrek wanneer een bv met een teveel aan vreemd vermogen is gefinancierd. Rente verschuldigd aan verbonden lichamen is niet aftrekbaar als de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen van een bv boven een bepaalde ratio uitkomt. De regeling raakt nu ook het midden- en kleinbedrijf en daar was deze niet voor bedoeld. Dat is dan ook een van de redenen om de thincapregeling af te schaffen.