Suppletie BTW zo snel mogelijk indienen

By 16 april 2015december 8th, 2020Nieuws

Heeft u in 2014 te weinig BTW betaald? Dan kunt u voor 1 april 2015 een suppletie (aanvulling) indienen bij de belastingdienst voor te weinig betaalde BTW. Na 1 april kunt u het alsnog aangeven. Doe dit zo snel mogelijk om de rente over het verschuldigde bedrag, na 1 april, zo klein mogelijk te houden.

Correcties boven € 1.000 (te betalen of terug te ontvangen) moeten worden aangegeven via het formulier Suppletie omzetbelasting.
Correcties tot € 1.000 (te betalen of terug te ontvangen) mogen ook verwerkt worden in de eerstvolgende aangifte BTW. In dat geval krijgt u geen naheffingsaanslag of teruggaafbeschikking en betaalt u geen belastingrente over de correctie.

Meer informatie? Neem contact met Van Bergen op of kijk op www.belastingdienst.nl