Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s

Het is weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie (SEBA) aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Sinds 3 januari 2022 is deze aanvraag weer open. Koopt of leaset u een emissieloze auto? Zorg dan dat u aan de voorwaarden voldoet en tijdig subsidie aanvraagt. Doet u dit niet op de goede manier of niet op tijd, dan loopt u het risico deze subsidie mis te lopen.

Wat zijn de voorwaarden voor deze subsidie?

  • Emisieloze bedrijfsauto die is aangedreven door alleen een elektromotor;
  • Het maximale gewicht van de auto mag maximaal 4.250 kg bedragen;
  • De netto catalogusprijs of verkoopprijs exclusief btw moet hoger zijn dan € 20.000;
  • Voor typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een minimale WLTP-actieradius van 100 kilometer.

Tip! Bij operational lease kan de leasemaatschappij voor de subsidie in aanmerking komen.

Wat is de hoogte van subsidie?
De subsidie bedraagt voor voertuigcategorie N1 10% van de netto catalogusprijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor de afgifte van het kenteken of 10% van de verkoopprijs, exclusief btw voor voertuigcategorie N2. De maximale subsidie is € 5.000 per bedrijfsauto.

Bent u een kleine onderneming of een non-profit instelling, dan bedraagt het subsidiepercentage 12% in plaats van 10%.

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?
U kunt de subsidie online aanvragen via www.rvo.nl. Op het moment van aanvragen van de subsidie mag de bedrijfsauto nog niet aan u geleverd zijn en nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister staan. Bij het aanvragen van de subsidie moet u al een koopovereenkomst of financiële leaseovereenkomst gesloten hebben. Deze mag echter nog niet definitief zijn, maar mag pas op een later moment, dat ligt ná de datum van aanvraag van de subsidie, definitief worden.

Na levering van de bedrijfsauto kunt u een aanvraag tot vaststelling van de subsidie doen. Pas bij vaststelling van de subsidie wordt deze aan u uitbetaald.

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet plaatsvinden uiterlijk zeven maanden na de datum van verlening van de subsidie. Lukt dat niet binnen zeven maanden in verband met leveringsproblemen, dan zijn er voor de jaren 2021 en 2022 verlengingsmogelijkheden. Zorg wel dat de auto minimaal drie jaar op uw naam staat, anders moet u de subsidie deels terugbetalen. Dit kan alleen anders zijn als u de auto binnen drie jaar vervangt door een andere, nieuwe emissieloze bedrijfsauto.

Bron: Fiscount