Skip to main content

Subsidie voor aanschaffen of ombouwen van bouwwerktuigen en bouwmachines

Overweeg je de aanschaf of leasing van een bouwvoertuig of -machine zonder uitstoot van gassen? Of denk je eraan om een bestaand bouwvoertuig of -machine te voorzien van een emissieloze motor of ombouw? Vanaf 5 maart 2024 kun je profiteren van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), waarbij je tot 30% subsidie kunt ontvangen op je investering. Deze regeling heeft tot doel de stikstofuitstoot van bouwmaterieel, inclusief bouwvoertuigen, machines en zeegaande vaartuigen, te verminderen op een manier die bijdraagt aan de doelen van zowel het Klimaatakkoord als het Schone Lucht Akkoord.

De regeling omvat vier verschillende subsidiesporen:

  1. Aanschafsubsidie: Deze subsidie is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines die worden gebruikt in de bouw, inclusief het ombouwen van nieuwe machines vóór aflevering aan de gebruiker.
  2. Retrofitsubsidie: Deze subsidie is bestemd voor bestaand bouwmaterieel dat wordt omgebouwd naar emissieloos, of dat wordt verbeterd door de installatie van een NOx-nabehandelingssysteem of de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor.
  3. Innovatiesubsidie: Dit subsidiebedrag is beschikbaar voor het (door)ontwikkelen van nieuwe emissieloze technieken, inclusief oplossingen voor het laden op de bouwplaats, zodat deze tijdens de looptijd van de regeling in de praktijk kunnen worden toegepast.
  4. Haalbaarheidsstudie: Deze subsidie is bedoeld voor een haalbaarheidsonderzoek dat resulteert in een project voor experimentele ontwikkeling van innovaties voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur.

Bron: Fiscount