(Studie)urenregistratie onvoldoende om te voldoen aan urencriterium

Een zelfstandig werkende juriste volgt een masteropleiding in de rechten en voltooit haar scriptie in 2018. Voor haar belastingaangifte van dat jaar geeft ze aan dat ze 1.399 uur aan haar onderneming heeft besteed en maakt ze aanspraak op zelfstandigenaftrek. Ze ondersteunt deze claim met een urenoverzicht en een agenda waarin ze per dag haar uren voor haar onderneming en scriptie heeft genoteerd. Ondanks deze documentatie oordeelt het Hof van Amsterdam dat haar urenregistratie niet gedetailleerd genoeg is om aan het urencriterium te voldoen. Hoewel de uren die ze aan haar scriptie besteedt mogelijk meetellen, moet het aannemelijk zijn dat dit bijdraagt aan het op peil houden van haar kennis.

Het is niet meer van belang of de masterstudie als het op peil houden van kennis wordt beschouwd (wat meetelt voor het urencriterium) of als een uitbreiding van haar kennis (wat niet meetelt voor het urencriterium). Zelfs als deze uren worden meegerekend, is haar registratie van de tijd besteed aan haar onderneming niet specifiek genoeg om aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek te voldoen. Het hof merkt bovendien op dat ze weinig directe uren heeft. Dit benadrukt alleen maar het belang van een goede onderbouwing van haar indirecte uren.

Houd altijd een heldere urenspecificatie bij van de werkzaamheden voor jouw onderneming. 

Bron: Fiscount