Strengere regels renteaftrek

By 27 september 2012december 8th, 2020Nieuws

Voor de woningeigenaar staat een heel belangrijke verandering te wachten: een forse beperking van de hypotheekrenteaftrek. In 2013 wordt het startschot gegeven voor wat jarenlang een heet hangijzer was in politiek Nederland.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrente blijft voor bestaande leningen gewoon aftrekbaar. Uiteraard moet het gaan om een lening die is aangegaan voor de verwerving, onderhoud of verbetering van een eigen woning. Voor nieuwe leningen komt er wel een beperking. In dat geval is de rente alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Bovendien moeten de aflossingsverplichtingen bij het aangaan van de hypothecaire schuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en de aflossingen moeten ook daadwerkelijk plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een annuïteitenhypotheek of een lineaire lening. Sluit u een aflossingsvrije lening, dan vervalt voor deze lening het recht op hypotheekrenteaftrek.

Tip:
Het voordeel van een annuïteitenhypotheek is dat u meteen fors profiteert van de renteaftrek. Immers, het aandeel rente is bij deze hypotheekvorm in het begin groter dan de aflossing.