Start aanvraag subsidieregeling praktijkleren

Voor het studiejaar 2020/2021 is het voor werkgevers mogelijk een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling praktijkjaren, dit kan vanaf 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021. Voor dit jaar gelden er een aantal afwijkende nieuwe regels:

  • Extra subsidie voor bepaalde sectoren

Het is mogelijk voor leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca een recreatie om bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkjaren een extra subsidiebedrag aan te vragen als zij een bbl-leerplek aanbieden aan een mbo’er. Voor hbo is er ook een extra bedrag vrijgemaakt. Het gaat hier om onder andere de deeltijd en duale hbo-opleidingen in de techniek en zorg. Bovenop de uitkering kunnen deze sectoren extra subsidie ontvangen van € 2.700.

  • Vanaf 1 juli aanvraag strengere toegang aanvraagloket 

Van 2 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 is het voor de aanvraag nog mogelijk met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 of 2 in te loggen. Deze aanvraag loopt via de website van de Rijksoverheid. Vanaf 1 juli 2021 is minimaal niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ vereist. Organisaties die nog niet over het juiste middel beschikken, kunnen de eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Dit duurt ongeveer twee weken. Halverwege december ontvangen aanvragers de beslissing over de subsidie en krijgen zij deze uitbetaald.

  • Gevolgen coronacrisis voor subsidie 

Sommige werkgevers hebben te maken gehad met gedwongen bedrijfssluiting, waardoor de studenten niet de uren gemaakt hebben die minimaal vereist waren voor de subsidieregeling. De weken vanaf 16 december 2020 waarin de werkgevers de studenten niet konden begeleiden wegens gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis, wordt door de Rijksoverheid niet in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Hetzelfde geldt voor organisaties die niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten omdat het openhouden van de organisatie niet verantwoord was.

Bron: Rijksoverheid, Rendement