Skip to main content

Stappenplan verificatieplicht

Als werkgever mag u alleen arbeidskrachten laten werken van wie u de identiteit kent en die in Nederland mogen werken. Aan deze ‘verificatieplicht’ moet u altijd voldoen voordat u iemand voor u laat werken. Dit stappenplan helpt u daarbij. Als u alle stappen helemaal doorloopt, heeft u de identiteit van uw arbeidskrachten gecontroleerd en onderzocht of zij in Nederland mogen werken.

Bekijk hier het stappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie.